แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เน้นย้ำการทำงานที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน

291

          วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2565 ด้วยระบบออนไลน์  ณ  สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ  ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสโมสรนายทหารค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆผู้สมัครคัดเลือก ให้ทุกคนตั้งใจในเส้นทางที่ตนเองได้เลือกครั้งนี้ หากได้รับการคัดเลือกแล้วให้ทุกคนได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝน เพื่อก้าวต่อไปในชีวิตรับราชการทหาร เน้นย้ำการทำงานที่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก รวมทั้งสั่งคุมเข้มเข้ม และยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในทุกขั้นตอนของการตรวจคัดเลือกทหาร สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน

          ทั้งนี้ ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้กองทัพบกริเริ่ม “การรับสมัครทหารกองเกิน เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์” ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 เพื่อเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ด้านการปฏิรูปของกองทัพ และเพิ่มความหลากหลาย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเป็นทหารนั้น ในปี 2565 นี้กองทัพบกยังคงสานต่อนโยบายการสมัครใจเป็นทหาร โดยเริ่มการรับสมัครทหารกองเกิน เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเอง และหน่วยทหารใกล้บ้าน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการคัดเลือกในช่วงวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 โดยมณฑลทหารบกที่ 41 – 46  ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 1,913 คน มียอดคนมาสมัครรวมทั้งสิ้น 2,587 คน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า