ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณจุดขึ้นลงอากาศยานปีกหมุน กอ.รมน.ภาค 4 สน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (171,179.30)

895

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.