ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒๐,๖๐๐,๐๐บาท )(๓)

207