ผวจ.ยะลา เปิดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 68

81

          วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565) ที่สนามหน้าศาลากลางยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และทุนการศึกษา ให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน และบุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน จำนวน 71 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา นายธีรุฒน์ ศุภวิบูลย์ผล นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา สมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินเเดน เข้าร่วม

    

          สำหรับการมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และทุนแม่บ้านมหาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการแก่ประชาชน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จำนวน 16 ราย และทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 71 ทุน

ขอบคุณภาพและข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า