พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข”

192

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 125/1 หมู่ที่ 2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมมอบ ชุดเครื่องนอน และเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้กับ นางแซซีเย๊าะ สะไร   โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า  ผมมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มากระทำพิธีส่งมอบบ้าน ให้กับนางแซชีเย๊าะ สะไร  ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ในวันนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ โดยได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว ยิ่งลำบากมากขึ้น บางครอบครัวก็อาศัยอยู่กันอย่างแออัด ผมจึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจน แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคมและทางราชการ เป็นคนดีของสังคม ผมจึงดำริให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณ ตามแผนงานโครงการ พิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร และโครงการประสานสัมพันธ์ชุมชน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน  ด้วยการสร้างบ้านมอบให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  จึงได้จัดทำโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ขึ้น และได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ ดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน เป็นผู้ยากไร้เป็นคนดี มีจิตอาสา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาธิปไตยตำบล ส่วนบ้านของ นาง แซซีเย๊าะ สะไร ที่ทำการส่งมอบในวันนี้ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ความสำเร็จในการสร้างบ้านให้กับ นาง แซชีเย๊าะ สะไร ต่างได้รับความมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ และพระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โปรดจงดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านปลอดภัยจากภยันตรายพบเจอแต่สิ่งดีงาม ต่างมีความสงบสุขร่มเย็น และมีสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

          ด้าน นางสาวแซซีเย๊าะ สะไร  เจ้าของบ้านโครงการหน่วยเฉพาะกิจนรา”ซ่อมสร้าง ปันสุข” กล่าวว่า ขอขอบคุณ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รู้สึกดีใจและรู้สึกตื้นตันมากค่ะ ก็คือไม่ได้อยู่ในความคิดเลยค่ะว่าวันหนึ่งทางส่วนราชการจะเล็งเห็นความสำคัญของดิฉัน เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย ไม่ได้อยู่ในความฝัน นี้ก็เหมือนเกินฝันมากๆค่ะ ที่จะได้บ้านค่ะ เราจะสัมผัสได้เลยคะว่าสิ่งที่ดิฉันและสามีรู้สึกก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในใจ สิ่งที่สำคัญเลยบอกว่าคือขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะ สำหรับการจัดโครงการหน่วยเฉพาะกิจนรา “ซ่อมสร้าง ปันสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า