ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แดนใต้ ก่อนหารือแนวทางสร้างสันติสุข พื้นที่ปลอดเหตุ และประชาชนต้องปลอดภัย

361

          วันนี้ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านความมั่นคง ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการทำงาน ตลอดจนหารือถึงแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

          พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านความมั่นคง กล่าวว่า ” วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนทุกท่าน มาในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่มอบให้มาดูการทำงานในภาพรวมด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาในสิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือได้ ทำอย่างไร ให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดำเนินการไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในอดีตได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในพื้นที่จะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายได้ประสานการทำงานความร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง และเต็มที่ในทุกๆด้าน เน้นย้ำการปฏิบัติงานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ประชาชนต้องได้รับความยุติธรรมจากการดำเนินงานของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องความผิดของผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง  เพื่อลด และตัดการสนับสนุนในพื้นที่ให้ได้ ชื่นชมการบังคับใช้กฎหมายของแม่ทัพภาคที่ 4 ถึงการทำงานในด้านการปิดล้อมตรวจค้นห้วงที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย ตามหลักสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และไม่มีเสียงคัดค้านหรือเรียกร้องแต่อย่างใด สุดท้ายขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆคน เราต้องเข้มแข็ง และประชาชนต้องสามารถพึ่งเราได้