ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92