ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

291

          พันเอก ฐนิตพนธ์  หงษ์วิไล  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับการชุดควบคุมป้องกันชายแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

          ทั้งนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับการชุดควบคุมป้องกันชายแดน ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ( Omicron ) และ มาตรการรองรับการเปิดประเทศ (Covid Free Setting) และพบปะหารือ กับ กองกำลังทหารมาเลเซีย เพื่อประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า