ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่พักกำลังพล ขนาด 8 x 10 ม. สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (360,000.00)

796

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.