ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร ขกท.จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (162,600.00)

828

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.