ผู้ว่าฯ จ.ยะลา พร้อมด้วยประชาชนร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

799

          วันนี้ (5 ธันวาคม 2564) เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรี อุทิศ  อนันต์นานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และพสกนิกรชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นประธานในพิธีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          จากนั้น เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำส่วนราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยตลอดทั้งพิธี อยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า