รับชม รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ปาล์มน้ำมัน พืชทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

125

          ปัจจุบัน การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและหันมาปลูก ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ติดตามได้จาก รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “ปาล์มน้ำมัน พืชทางเลือกสร้างรายได้ที่ยั่งยืน” ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 19.10 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า