ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างที่พักอาศัยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

122

          พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ลงพื้นที่ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้า ในการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นางสาวอายิยะ  บาเหม อายุ 60 ปี  ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ประกอบกับมีที่พักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ”จิตอาสา 904 จังหวัดยะลา ห่วงใย ให้บ้าน” ซึ่งเป็นหลังที่แรกของโครงการฯ โดยมีคณะจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา, ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ ร่วมติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างที่พักอาศัยดังกล่าว

          นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้รณรงค์ ขอความร่วมมือ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน ตามมาตรการของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ covid-19 ส่วนหน้า อีกด้วย

เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ครั้งนี้ไปด้วยกัน

จิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า