จะฤดูไหนก็ไม่หวั่น! เราพร้อมปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

487

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ในพื้นที่อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยบริเวณส่วนใหญ่จะเป็นเขตพื้นที่ ป่าภูเขา, พื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน และเขตชุมชนไทยพุทธ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้ Support site รวมถึงจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อจำกัดเสรีความพยายาม ในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติงานในแต่ละครั้งจะต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการปฏิบัติตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกาะติดจากฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งยังเพิ่มความเข้มมาตรการในการป้องกันตนเอง และไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหว ก็สามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ หรือสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-173-2999 และเบอร์สายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า