ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบัญชีหมายเลขโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

229