รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างการรับรู้ชุมชนภายในค่ายทหาร

831

          มณฑลทหารบกที่ 46 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน (ขุนภักดี 46) ร่วมกับ โรงพยาบาล          ค่ายอิงคยุทธบริหาร แผนกส่งเสริมสุขภาพและแผนกงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ลงพื้นที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทำการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ด้วยเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ ร่วมกับปฏิบัติการเดินเท้าภายในค่าย เพื่อสร้างความตะหนักรู้ เรื่องโควิด-19 และมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์รอบค่ายอิงคยุทธบริหาร เพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งขอร่วมมือจากกำลังพลและครอบครัว ตามซอยบ้านพักภายในค่ายฯ ให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการฉีดวัคซีนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันหลัก “D-M-H-T-T-A” อีกด้วย

มณฑลทหารบกที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า