ตรวจเยี่ยมติดตามการปฎิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

31

          ที่ ห้องประชุมกองบังคับการเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92  ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฎิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการวางกำลัง ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฎิบัติการ จุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จุดตรวจกรือเซะ หมวดเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 9223, กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 922 วัดบ้านดี ,หมวดเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 9222 คลองมานิง พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฎิบัติงาน

          ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สั่งการเน้นย้ำการปฎิบัติงานตามนโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการระมัดระวังการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ,การก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการ,การก่อเหตุก่อกวน,การก่อเหตุต่อเป้าหมายอ่อนแอ เพื่อตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ โดยให้หน่วยทำการเปิดแผนเชิงรุกเพื่อควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ทำลายความพยาม จำกัดเสรีการปฎิบัติของผู้ก่อเหตุรุนแรงและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส

 

เพราะขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า