ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ พร้อมเน้นย้ำ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชน และเส้นทางรถไฟในพื้นที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

493

 

          ที่ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหาพรานที่ 4506 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4506 เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพล ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน การดูแลรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่

          ทั้งนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำนโยบายข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค 4 และผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ รวมถึงมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

ทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า