ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่างภาพโทรทัศน์ รายการ จับกระแสชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,500.00 บาท)

38

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.