ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้บรรยาย และพากย์ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิรีเฉพาะเจาะจง(๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท)

260

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.