ทหารพราน 47 ร่วมใจบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย “ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์”

609

        ที่ บริเวณสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วยฯ พร้อมด้วย ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ร่วมใจบริจาคโลหิต “ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์” โดยเหล่าสภากาชาดจังหวัดยะลา เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตสำรองในสถานพยาบาลต่าง ๆ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แพร่กระจายทำให้ยอดผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดภาวะคลังโลหิตขาดแคลน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้วางแผนจัดกำลังพล บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรอง เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย และนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จึงมีความต้องการให้กำลังพลของหน่วยฯ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในการรักษาต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า