ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตัดต่อรายการ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิรีเฉพาะเจาะจง(๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท)

173

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.