ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท )

221

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.