ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท )

304

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.