ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุคงทน ประจำเดือน ส.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔,๖๕๑.๐๐ บาท )

251

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.