ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการประเมินความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหา จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘๗,๖๐๖.๐๐ บาท )

111

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.