ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ชค.๙๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓,๑๑๐.๐๐ บาท )

228

ฉก.อโณทัย