ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.สงขลา ๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘๙,๔๒๔.๐๐ บาท )

225

ฉก.อโณทัย