ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้บรรยาย และพากย์ ส่วนการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท )

283

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.