รฟท. ประกาศปรับให้บริการเดินรถโดยสารชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ศบค. เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 พร้อมเปิดให้ผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา

373

        นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีข้อกำหนดให้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด พร้อมขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามพื้นที่ และออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น รวมถึงให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น.

        การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงขอแจ้งปรับการให้บริการขบวนรถโดยสารชั่วคราว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อกำหนดของ ศบค. จาก 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยมีขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถระยะไกล) ยังคงเปิดให้บริการอยู่ 8 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น)  70 ขบวน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสารครั้งนี้ รฟท. ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับข้อกำหนดของ ศบค. และการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับขบวนรถโดยสารที่เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 มีดังนี้

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน

    – ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

    – ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ – ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

    สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

    – ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

    – ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

    – ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

    – ขบวนรถเร็วที่ 172  สุไหงโกลก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางทุ่งสง – ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

ขบวนรถเชิงสังคมที่ให้บริการ 70 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 16 ขบวน

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 ขบวน

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 นครราชสีมา – สุรินทร์ – นคราชสีมา (ไม่มีเดินช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา)

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย – หนองคาย

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – อุบลราชธานี

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางแก่งคอย (ไม่มีเดินช่วง ขอนแก่น – นคราชสีมา)

สายใต้ จำนวน 14 ขบวน

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี – ยะลา – สุราษฎร์ธานี (ไม่มีเดินช่วง ยะลา – สุไหงโกลก)

    – ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – ยะลา – นครศรีธรรมราช (ไม่มีเดินช่วง ยะลา – สุไหงโกลก)

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

    – ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

    – ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย จำนวน 12 ขบวน

    – ขบวนรถที่ 4304/4305

    – ขบวนรถที่ 4306/4307

    – ขบวนรถที่ 4314/4315

    – ขบวนรถที่ 4320/4321

    – ขบวนรถที่ 4322/4323

    – ขบวนรถที่ 4344/4345

กระทรวงคมนาคม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า