ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

265

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.