ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารห้องประชุม, ห้องน้ำ – ห้องส้วม และที่พักกำลังพลของ ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท )

283

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.