ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่พักกำลังพล(บาราเซาะห์)ร้อย.ลว.ไกล อโทัย และ มว.สห.ที่ ๒ สห.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒๐,๓๐๐.๐๐ บาท )

160

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.