กองทัพบก เผยฉีดวัคซีน SINOVAC สร้างภูมิคุ้มกันให้ทหารใหม่ครบทุกนาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ขอบคุณรัฐบาลมอบวัคซีนให้กำลังพล

596

        พลโท สันติพงศ์  ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้รับทหารใหม่ผลัด 1/64 เข้าประจำการในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงของการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และพลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกดำเนินตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด โดยเฉพาะได้เตรียมแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก และดูแลทหารใหม่ทุกส่วน อาทิ ครูฝึก ผู้ฝึก ผู้ช่วยครูฝึก ส่วนสนับสนุนด้านอาหาร สถานที่ งานธุรการ เป็นต้น

        กองทัพบกได้นำวัคซีน SINOVAC ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ ครบทุกนายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 แยกเป็น ทหารกองประจำการผลัด 1/64 จำนวน 34,822 นาย และ เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน 312 หน่วยฝึก 15,635 นาย การฉีดวัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข ไม่พบกำลังพลเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงหรือแพ้วัคซีน

        นอกจากนี้ที่ผ่านมา กองทัพบกยังได้นำวัคซีน SINOVAC ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ฉีดให้แก่กำลังพลส่วนอื่นๆ เช่นกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า, กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก, บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบก ในภาพรวมกำลังพลของกองทัพบกได้ฉีดวัคซีน SINOVAC ทั้งในส่วนกำลังพลด่านหน้า ทหารใหม่รวมทั้งกำลังพลและครอบครัวที่เข้ารับวัคซีน SINOVAC ตามระบบของรัฐบาลแล้วทั้งสิ้น 114,000 นาย ทำให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย

        ทั้งนี้ กองทัพบกขอขอบคุณรัฐบาลและ ศบค.ที่ได้สนับสนุนวัคซีน SINOVAC เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ให้กับทหารใหม่ กำลังพลและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ถือเป็นวัคซีนที่ได้รับในเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว ทำให้เกิดผลในด้านการป้องกันโรคทันที สร้างความมั่นใจในเรื่องภูมิคุ้มกันและสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด  ในส่วนของทหารใหม่ก็มีความมั่นใจในภูมิคุ้มกันของตนเอง ช่วยคลายความกังวลของครอบครัวทหารใหม่ และสร้างความพร้อมในการฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ทหารของชาติและประชาชนที่รออยู่ข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

        อย่างไรก็ตาม การได้รับวัคซีน ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลของกองทัพบก และการปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดในเรื่องวินัยทหารต้าน COVID-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ ลดความแออัด รักษาระยะห่าง ล้างมือ จะเป็นเกราะป้องกัน COVID-19 ให้ทหารทุกนายมีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมออกไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกภาคส่วนดูแลสังคมและประชาชนในห้วงเวลาสำคัญของชาติที่ต้องเผชิญกับสงครามเชื้อโรคในขณะนี้

ขอบคุณภาพข่าว เพจ Army Spoke Team

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า