ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ ( ก.ค.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓๘,๐๒๐.๐๐ บาท )

267

ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน.