ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน ก.ค. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔,๘๘๐.๐๐ บาท )

144

บก.ควบคุม อส.จชต.