ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ งบซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑๐,๐๓๐.๐๐ บาท )

295
640706-004

ฉก.อโณทัย