ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุในการติดตั้งระบบประปา ของ ฉก.ทพ.๔๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘๕,๘๘๐.๐๐ บาท )

73

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.