ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ม.พัน ๓๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท )

164

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.