ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ชค.ปชด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

533

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.