ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๖๘๐.๐๐ บาท )

133

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.