ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท )

619

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.