ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ชค.952 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 7,244.- บาท)

847

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย