ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 27,160.- บาท)

824

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย