ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก ( ๖๘๗,๘๔๐.๐๐ บาท )

102
640607-001

ฉก.อโณทัย