ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,680.00)

197

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.