ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อม แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 สร้างความอุ่นใจ เชื่อมั่น ทหารเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส

414

        วันนี้ (26 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งฟักทอง จำนวน 1 ตัน ที่ก่อนหน้านี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการดูแล ช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการลดค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ตามในโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้กองทัพต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส โดยมี พลตรี สิรภพ  ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4, นายอำเภอสะเดา, หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในครั้งนี้

        พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “วันนี้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สำหรับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ได้สั่งการเน้นย้ำการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ยกระดับป้องกันอย่างเข้มงวด โดยบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งตั้งแต่มีการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในรอบแรกทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานจนทำให้สถานการณ์ทั้งหมดเริ่มคลี่คลายลง แม้ในปัจจุบันจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดจากการเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนมีความสัมพันธ์กัน เสมือนพี่น้อง มีความคุ้นชินกันโดยตลอด จึงจำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้มีการร่วมหารือ พูดคุยกับนายอำเภอ และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชน ถึงสถานการณ์ดังกล่าว ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา ให้กับทางเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นการลักลอบการเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ หรือช่องทางอื่นๆ แบบผิดกฎหมายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน และไม่สร้างครัสเตอร์ใหม่อีก หากทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน วิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน”

        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ได้จัดรถโรงครัวสนาม และรถปันสุขผลิตผลการเกษตร จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มาแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมทั้งได้มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดาจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล จำนวน 2,000 ตัว มอบให้กับ โครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ของ โรงเรียนเทศบาล 3, โรงเรียนแก้วบุตร และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากนี้ยังได้จัดชุดปฏิบัติการ Army Covid Buster ฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดสงขลา และ ศบค. กำหนดอีกด้วย

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า