บ้านอุ่นไอรัก ช่วยสร้างชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขสู่ในชุมชน  เพราะความรัก ความใส่ใจ คือสิ่งสำคัญในการป้องกันยาเสพติด

350

บ้านอุ่นไอรัก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า