พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

1012

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรี เกรียง  ไกรศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และพสกนิกรชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

          โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา พร้อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร แก่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

            ต่อมา เวลา 08.30 น. นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพรตามลำดับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ก่อนร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณพิธี แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า