ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖,๙๙๖.๐๐ บาท )

379

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.