ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมฝึกทบทวนชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

60